top of page
BVV Beroepsvereniging 

De Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers heeft als belangrijkste doelstellingen:

  • het organiseren van de beroepsgroep van de Gespecialiseerde Voetverzorgers met de bedoeling deze te vertegenwoordigen in overlegorganen met overheid en andere zorgverstrekkers

  • de verdere integratie van de Gespecialiseerde Voetverzorgers in de thuiszorg

  • de navorming van deze beroepsgroep te organiseren door het uitgeven van publicaties, het inrichten van congressen en cursussen in verband met voetverzorging.

Deze doelstellingen proberen wij te concretiseren door te werken aan het bekomen van de officiële erkenning en reglementering van het beroep van gespecialiseerde voetverzorger.

belgische-vereniging-voor-gespecialiseer
bottom of page