De voeten van diabetespatiënten hebben extra zorg nodig. Regelmatige controle en behandeling door een speciaal opgeleide Gespecialiseerde Voetverzorgster (Medische pedicure) kunnen ernstige problemen voorkomen.

 

Diabetische voeten vereisen extra zorg:

 

De voeten van diabetespatiënten kunnen namelijk extra kwetsbaar zijn door neuropathie en hierdoor is een speciale behandeling geboden.

De voeten van diabetespatiënten zijn vaak extra kwetsbaar omdat:

 

  • De bloedsomloop in benen en voeten kan verminderen

  • Het gevoel in de voeten kan verminderen of uitvallen

  • De voeten van stand kunnen veranderen.

Heeft u diabetes, dan kunt u zelf het volgende doen:

 

Controleer dagelijks uw voeten op eventuele wondjes of huidbeschadigingen ga regelmatig fietsen of wandelen en doe (dagelijks) voetoefeningen laat uw voeten behandelen door een professionele voetverzorgster en bij type 2 diabetes is controle door een arts of podoloog ook nodig.

 

Wanneer gaat een diabetespatiënt naar een gespecialiseerde voetverzorgster/medische pedicure?

 

Als u diabetes heeft, is raadzaam om enkele malen per jaar naar een gespecialiseerde voetverzorgster (medische pedicure) te gaan. Ook als u geen voetklachten heeft! Het voorkomen van voetproblemen is namelijk één van de belangrijkste taken van de gespecialiseerde voetverzorgster. Naast de voetbehandeling, geeft de Gespecialiseerde Voetverzorgster adviezen over de verzorging van uw voeten en de keuze van schoenen. Ook kan de gespecialiseerde voetverzorgster vroegtijdig problemen signaleren en u doorverwijzen naar de huisarts, specialist of podoloog.

Diabetes voetzorg

White Branch
Hoe gaan wij te werk bij een diabetes patiënt

1ste keer voetverzorging 

Opvolging voetverzorging 

Diabetes voetcontrole 

- Volledige voetanamnese + administratie: doktersattest voor diabetes voetzorg brengt u mee + terugbetaling (vraag het document bij uw mutualiteit).

- Volledige voetverzorging en advies (zie hieronder de behandeling)

Elke 3 tot 8 weken is er een opvolging nodig van de voetverzorging zodat we een controle van de voeten kunnen toepassen en een volledige verzorging. 

De tijd tussen de voetverzorging en de behandelingstijd wordt in overleg met de patiënt besproken.

- Nazicht op wondjes en mogelijke drukpunten (drukvrij leggen indien nodig)

- Indien wondjes of voetaandoeningen verwijzen wij u door naar een arts, verpleegkundige of podoloog

- Gevoelssensoren (neuropathie) worden getest d.m.v. trillingen en prikkels.

- Bloedsomloop verstoringen worden gecontroleerd van de voeten en enkels d.m.v. een doppler.

MEEBRENGEN! Aanvraag formulier ondertekend door de behandelde arts.

(zie word document)

1.

Desinfecteren van voeten

Volledig reinigen van de voeten

2.

Anamnese van de patiënt

Wij houden van de patiënt een verslag bij van de behandeling

3.

Volledige diabetes voetzorg

Diabetes voetzorg, voorkomen van voetproblemen.

4.

Voetcrème

Voeten in masseren met aangepaste voetcrème.